POLYURETAN, VULKOLLAN A DALŠÍ TECHNICKÉ PLASTY

  • Obrábění plastů, soustružené nebo frézované díly
  • Rolny, kladky, kluzáky, dorazy
  • Lité polyuretany